Coaching / Begeleiding

Onze praktijk biedt begeleiding in de vorm van kortdurende trainingen van vaardigheden bij de kinderen zelf. Een methode die wordt aangeboden is 'ik leer anders', ook geschikt voor kinderen met autisme. Daarnaast vormen inzichtgevende gesprekken of spelsituaties de basis voor coaching en begeleiding. Verder bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan groepstrainingen voor ouders en kinderen of jongeren.

De coaching kan ook worden ingezet bij kinderen en jongeren met ernstige communicatieproblemen. Door stapsgewijze begeleiding krijgt het kind meer grip op zijn eigen situatie, waardoor de communicatie verbetert.

Begeleiding van leerstoornissen: begeleiding en behandeling van kinderen met dyslexie en dyscalculie. Verder begeleiding en behandeling voor kinderen en jongeren met problemen met de executieve functies. Ondersteuning met het aanleren van vaardigheden die het leren bevorderen, zoals plannen, organiseren, controleren en concentreren van leertaken.

Psycho-educatie. Voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek bieden wij uitleg aan met betrekking tot de impact en consequenties van deze problematiek. Het kind leert eigen problemen een plaats te geven en komt erachter hoe zijn positie de contacten met zijn omgeving beïnvloedt en leert handelen naar deze hernieuwde inzichten.

Voor broers/zussen van kinderen met een ontwikkelingsstoornis biedt Psychologiepraktijk Plus begeleidingstrajecten aan. Dit kan individueel of in kleine groepjes.

Ouderbegeleiding

Bij opvoedingsvragen kunt u ons inschakelen voor individuele begeleiding in uw gezin.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor ouders en verzorgers om deel te nemen aan de oudertraining. In deze training leert u om te gaan met de gedragingen die uw kind uit onmacht laat zien in de gezinssituatie. De training is praktisch en gericht op oplossingen binnen de unieke gezinssituatie. Ouderparen leren van elkaar en van de trainer.