Welkom

Welkom op onze site van Psychologiepraktijk Plus. Onze praktijk is bedoeld voor kinderen en jongeren vanaf 2 tot 18 jaar en hun ouders. We zijn gevestigd in Eindhoven.

U kunt bij ons terecht met opvoedvragen, vragen met betrekking tot het leervermogen van kinderen, zorgen met betrekking tot de sociaal- emotionele ontwikkeling en vragen met betrekking tot diverse ontwikkelingsstoornissen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, autisme en leerstoornissen.
Op het gebied van problematische ontwikkeling biedt Psychologiepraktijk Plus diagnostiek, behandeling en begeleiding op het gebied van diverse ontwikkelingsproblematieken.

Visie

Psychologiepraktijk Plus kent een kindgerichte visie. Vanuit de aandacht en focus op de problematiek van het kind kan de begeleiding worden opgezet en daarmee het gedrag van het kind begrepen worden en daar waar nodig beïnvloed worden. Psychologiepraktijk Plus bekijkt het kind zelf en zijn omgeving en probeert alle systemen rondom het kind in beweging te krijgen, zodat het systeem draagkrachtiger wordt en op kan komen voor de belangen van het kind. In de begeleiding wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind en wordt via deze interesses invulling gegeven aan het te begrijpen en beïnvloeden gedrag.

Werkwijze

Diagnostische en begeleidingstrajecten volgens de reglementen van het NIP, beroepsvereniging van Psychologen.

Barbara De Bruin


Barbara De Bruin MSc. (1969), Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP & SKJ. Werkzaam bij Psychologiepraktijk Plus als diagnosticus, behandelaar en supervisor. Barbara is gespecialiseerd in problematische ontwikkeling, master opgeleid aan de Universiteit Utrecht, postmaster via K&J NIP & SKJ; Supervisor NIP K&J.