Diagnostiek

Psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren vanaf 2 tot 18 jaar.

Diagnostische onderzoeken bij vragen over psychologische ontwikkeling:
  • Capaciteitenonderzoek (intelligentietest)
  • Onderzoek naar sociaal- emotionele ontwikkeling
  • Onderzoek naar leerproblemen (dyslexie en dyscalculie)
Er wordt gebruik gemaakt van tests, opdrachten, observaties, gesprekken en vragenlijsten om te achterhalen of er een psychologische verklaring kan worden gegeven voor de klachten waar het kind of de jongere mee te kampen heeft. De diagnostiek begint altijd met een intakegesprek, waarin wordt afgesproken welke zaken zullen worden onderzocht. In de diagnostische fase wordt de client een aantal keren uitgenodigd om testen te doen op de praktijk. Tevens krijgt u vragenlijsten mee naar huis voor de verschillende opvoeders. Na afloop van de diagnostische fase wordt een verslag opgesteld met de bevindingen en wordt afgestemd met welke partijen (bijvoorbeeld school of huisarts) de informatie gedeeld wordt.