Behandeling

Binnen de behandeling leert een kind werken aan de hand van leerdoelen zichzelf te ontwikkelen op sociaal- emotioneel en / of cognitief gebied. Dit betekent concreet dat het kind aan de hand van vooraf gestelde doelen leert omgaan met lastige zaken die hij of zij meemaakt in zijn leven. Dit kan zijn het omgaan met verlieservaringen, zoals gebeurt in echtscheidingssituaties of na het overlijden van een dierbare. Dit kan ook zijn het leren omgaan met angstige situaties, zoals het overwinnen van sociale angsten of specifieke fobieën.

Om de doelen te kunnen bepalen en bereiken wordt er nauw samengewerkt met ouders en als nodig andere opvoeders uit het netwerk van het kind, zoals de mentor van school. Onderdeel van de behandeling is regelmatige evaluatie met de opvoeders en de behandelaar.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende gesprekken en EMDR.

Onze praktijk heeft een nauwe samenwerking met de kindertandarts van Tandzorg Geldrop, voor de behandeling van kinderen en jongeren met angsten en trauma op het gebied van tandheelkunde.